top of page

DRON PARTNER

BMB

TWÓJ PARTNER
W BIZNESIE

Pomiary fotogrametryczne, ortofotomapy, precyzyjny pomiar objętości, chmura punktów, nadzór obiektów inżynieryjnych
i budowlanych z drona

Specjalizujemy się w pomiarach fotogrametrycznych i obsłudze wizualnej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.  Zajmujemy się w tworzeniem ortofotomap i numerycznych modeli terenu dla geodezji, budownictwa i górnictwa.  Wykonujemy inspekcję niedostępnych lub trudno dostępnych obiektów inżynieryjnych . Fotogrametria jest działem geodezji zajmującym się opracowaniem map i planów geodezyjnych na podstawie zdjęć fotograficznych. Dzięki naszym umiejętnościom tworzymy bardzo realistyczne modele 3D, a to dopiero początek naszej podniebnej przygody. Zapewniamy bezpłatną wycenę, chętnie uczestniczymy w dialogach technicznych na potrzeby przetargów i konkursów. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych wszystkie firmy i instytucje publiczne z Warszawy, jak również z całej Polski. 

Wykonujemy inspekcję niedostępnych lub trudno dostępnych obiektów inżynieryjnych i budowlanych z użyciem drona.
NADZÓR
OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

Przygotowujemy precyzyjne pomiary objętości wyrobisk i hałd magazynowych. Obliczamy bilanse mas ziemnych oraz materiału magazynowanego z użyciem drona.

POMIAR
OBIĘJTOŚĆI SUROWCÓW

Wykonujemy pomiary 
obiektów, użytków i  podstawowych analiz przestrzennych
z użyciem drona. 

ORTOFOTOMAPY
I POMIARY FOTOGRAMETYRYCZNE

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT
nadzór

Nadzór – inwentaryzacja niedostępnych, wysokich obiektów inżynieryjnych

Wykonujemy inspekcję niedostępnych lub trudno dostępnych obiektów inżynieryjnych (np. ciepłociągi). Realizujemy inspekcję obiektów wysokich (np. kominy, maszty) oraz przemysłowych (fabryki, elektrociepłownie, huty). Podejmujemy się przygotowywania i obrazowania zniszczeń, rys lub spękań budynków oraz urządzeń. Ponad to dokumentujemy postęp prac budowlanych  lub remontowych. Współpracujemy z deweloperami oraz firmami budowlanymi, wykonujemy dla nich pełen monitoring obiektów inżynieryjnych na etapie budowy i eksploatacji. Jesteśmy w stanie przygotować zdjęcia  techniczne oraz realistyczny model 3D.

pomiary

Precyzyjny pomiar objętości wyrobisk, hałd magazynowych i zwałowisk

Kompleksowa geodezyjna obsługa kopalni odkrywkowych oraz magazynów na paliwo stałe. Pecyzyjne pomiary objętości wyrobisk, hałd magazynowych oraz zwałowisk – błąd pomiaru na poziomie 0,5-3,0% ! Obliczanie bilansów mas ziemnych / materiału magazynowanego. Kontrola zmiany objętości mierzonego obiektu. Wykonujemy pomiar geodezyjny hałd kruszywa za pomocą Drona oraz w przypadku niektórych hałd znajdujących się pod zadaszeniem metodą standardową. Po wykonaniu prac przekazujemy pełną dokumentację powykonawczą.

 

Pomiar z drona nie wymaga wstrzymania prac na mierzonym obszarze, tym samym eliminujemy konieczność wejścia na niebezpieczny teren. Efektem pracy jest bardzo gęsta chmura punktów pozyskana w szybko, bezinwazyjnie oraz (co najważniejsze) w bezpieczny sposób. Numeryczny Model Pokrycia Terenu powstały w wyniku nalotu fotogrametrycznego w pełni obrazuje zmiany terenowe, kubatury mas ziemnych oraz skutki eksploatacji powierzchni magazynowych .

ortofotomapy

Ortofotomapy

Przygotowujemy mapy do celów projektowych. Wykonujemy mapy sytuacyjno-wysokościowe i prace ewidencyjno-katastralne. Jesteśmy w stanie przygotować pomiar obiektów, użytków i wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych. Zajmujemy się weryfikacją materiałów archiwalnych (map, ortofotomap, szkiców, rycin, itp.) a także cykliczną inwentaryzacją i nadzorem dla prowadzonych inwestycji.

Dla naszych klientów przygotowujemy weryfikację pomiarów geodezyjnych oraz uczytelnienie szkiców polowych. Dokładniejsze planowanie i ograniczenie prac polowych. Opracowujemy optymalizację pracy zespołów terenowych poprzez dokładniejsze planowanie, ograniczenie prac polowych i przyśpieszenie prac kameralnych. Możemy sporządzić także materiał dowodowy przy potencjalnych sporach z sąsiadami a także wykrywamy błędy i niezgodności projektowe w czasie realizacji inwestycji

 

BMB

DRON PARTNER

Twój niezastąpiony

partner w biznesie

bottom of page